Cel projektu

Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wykorzystania samochodów elektrycznych, przygotowanie metodyk wspierania rozwoju elektromobilności oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym i technicznym.

Dlaczego robimy projekt dotyczący elektromobilności?

Zauważalnym trendem w krajach wysoko rozwiniętych, w tym krajach Europy zachodniej, jest wzrost rozwoju elektromobilności. Uwarunkowane jest to zarówno zamożnością mieszkańców jak również zwiększoną świadomością ekologiczną społeczeństwa. Na chwilę obecną Polska nie może się pochwalić sukcesami w tej dziedzinie. Obecnie w krajach takich jak: Niemcy, Anglia, Francja, Holandia oraz Norwegia jest zainstalowanych po kilka tysięcy punktów ładowania, w Polsce tylko około 150, natomiast samochodów elektrycznych jeździ w tych krajach od 80 tys. do 150 tys., natomiast w Polsce jest ich niecałe dwa tysiące. W związku z powyższym w Polsce konieczne są szybkie i zdecydowane działania promujące rozwój elektromobilności, głównie poprzez stwarzanie odpowiednich zachęt, przygotowywanie infrastruktury jak również informowanie społeczeństwa. Polska znajduje się wśród pięciu państw Unii Europejskiej w których do tej pory nie wdrożono żadnych działań wspomagających rozwój elektromobilności.

Przyjęta metodyka działań

Czas realizacji: kwiecień 2017r – listopad 2017r
Projekt został podzielony na trzy kategorie działań:

ikona atomy na orbitach

Zadania
naukowo-wdrożeniowe

ikona samochód elektryczny

Zadania
studialno-wdrożeniowe

ikona gwiazda promocyjna

Zadania
promocyjne

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu