Politechnika Częstochowska

Publiczna uczelnia o profilu technicznym, utworzona w 1949 roku. Prowadzi działalność naukową i badawczą w sześciu wydziałach, na 18 kierunkach. Jest to największa uczelnia w regionie Częstochowy. Zatrudnia 1400 pracowników, w tym 840 nauczycieli akademickich – 165 z nich to samodzielni pracownicy nauki. Wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a trzy z nich także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Instytut Elektroenergetyki na prawach wydziału powołano w Politechnice Częstochowskiej we wrześniu 1970 roku. W styczniu 1984 roku z Instytutu Elektoenergetyki wydzielił się Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i został utworzony Wydział Elektryczny.

Instytut Elektroenergetyki

Instytut Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym zajmuje się m.in. następującymi zagadnieniami:

 1. Zrównoważonym rozwojem i ekoinnowacyjnością w elektroenergetyce, planowaniu rozwoju i eksploatacji systemów elektroenergetycznych
 2. Prognozowaniem długoterminowym w systemach elektroenergetycznych
 3. Prognozą zapotrzebowania na energię elektryczną i moc szczytową dla Polski do 2040 roku
 4. Transmisją danych w systemach pomiaru energii elektrycznej w aspekcie smart meteringu
 5. Energią bierną, a przepisami Unii Europejskiej
 6. Potencjałem i możliwościami energii promieniowania elektromagnetycznego Słońca
 7. Wykorzystaniem modelu Prigogine’a do długoterminowej predykcji szczytów obciążeń w krajowym systemie elektroenergetycznym
 8. Hybrydowym modelowaniem predykcji długoterminowej miesięcznych szczytów obciążenia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 9. Kompleksową analizą wpływu czynników meteorologicznych na zmienność obciążeń Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 10. Oceną zgodności maszyn i urządzeń elektrycznych z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE oraz 2006/42/WE: badanie zgodności maszyn i urządzeń elektrycznych z wymogami dyrektyw maszynowych.
 11. Modelowanie inteligentnych budynków z wykorzystaniem najnowszego oprzyrządowania technicznego – implementacje praktyczne: badanie inteligentnych instalacji elektrycznych na potrzeby powstawania inteligentnych budynków.
 12. Metodyką oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej opartych na OZE wraz z analizą eksperymentalną. Badaniami uzyskania czystej energii w aspekcie proponowanych scenariuszy rozwoju technologii dla Polski.
 13. Analizą możliwości skojarzenia OZE w mini CHP-korzyści i perspektywy rozwoju: badania rozproszonych sieci prosumenckich wykorzystujące technologie teleinformatyczne, badania rozwoju energetyki prosumenckiej na przykładzie kogeneracji CHP.
 14. Badaniami wpływu natężenia promieniowania słonecznego i temperatury modułu na wybrane parametry i moc znamionową paneli fotowoltaicznych. Badania sprawności ogniw fotowoltaicznych.
 15. Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw.
 16. Pomagamy zaplanować działania optymalizujące zużycie energii w zakładach produkcyjnych.
 17. Pomiary przemysłowe.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu