Prace studialno-wdrożeniowe

Do zadań studialno-wdrożeniowych projektu zalicza się

  • Przygotowanie metodyki działań wspierających rozwój elektromobilności dla trzech poziomów administracji rządowej na poziomie ogólnokrajowym, poziomie regionalnym oraz lokalnym,
  • Analiza efektu wpływu na zdrowie ludzkie, w szczególności dla większych aglomeracji i miast,
  • Rozpoznanie stanu infrastruktury i rynku pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, analiza istniejących aktów prawnych,
  • Opracowanie założeń do metodyki rozmieszczania punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla transportu publicznego i indywidualnego z uwzględnieniem możliwych czasów i częstotliwości ładowania.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu