Wyjazd studyjny do Katalonii w ramach projektu: Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

Wyjazd studyjny do Katalonii w ramach projektu: Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

16 października 2017 pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,
w ramach wyjazdu studyjnego do Barcelony, odbyli trzy tury spotkań roboczych zgodnie z poniższą agendą:


  • Spotkanie w Ministry of Territory and Sustainability. o

Logo Catalonia Gov

Inistry of Territory and Sustainability of Catalonia – Area of Air Quality

Ministerstwo reprezentowane przez Pana Xavier Guinart.
Prezentacja i dyskusja w zakresie działań związanych z poprawą stanu jakości powietrza, a także zmniejszenia emisji z transportu samochodowego stanowiącego około 50% emisji w Barcelonie.
(Zobacz prezentację)

 

Logo Catalonia Gov

Metropolitan Area of Barcelona – Mobility ( Strona www )
Urząd reprezentowany przez Pana Carles Conill.
Prezentacja i dyskusja dotycząca rozwoju niskoemisyjnego transportu w Katalonii i Barcelonie.

 

Logo Catalonia Gov

ICAEN – Catalan Institute of Energy ( Strona www )

Instytut reprezentowany przez Pana Lluís Morer.
Prezentacja i dyskusja dotycząca rozwoju elektromobilności w kontekście możliwości ładowania floty samochodów elektrycznych, rozwoju odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) i systemów magazynowania energii.

spotkanie przed prezentacjąspotkanie przed prezentacją

 

 

 

 

 

 

  • Spotkanie Media TIC

 

Logo Catalonia Gov

Metropolitan Area of Barcelona – Mobility ( LIVE Platform )

Live to platforma publiczno-prywatna, zrzeszająca różne grupy interesariuszy wdrażania elektromobilności 
tj. producentów samochodów, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe. 
Organizuje i koordynuje działania w przedmiotowym obszarze.

Platforma Live reprezentowana przez Alejandro Gómez.
Prezentacja zagadnień związanych ze strukturą, sposobem działania, polem zainteresowań, finansowaniem 
i wynikami działań organizacji.

prezentacjaprezentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Spotkanie w siedzibie firmy URBASER

 

Logo Catalonia Gov

Firma Urbaser ( LIVE Platform ) zajmuje się oczyszczaniem miasta i gospodarką odpadami wykorzystując pojazdy niskoemisyjne. Doświadczenia z zakresu wykorzystania energii odnawialnej, floty samochodów niskoemisyjnych i nowoczesnego pro środowiskowego wizerunku firmy. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem zakładu, prezentacją pojazdów elektrycznych oraz rozwiązań pro środowiskowych na terenie zakładu (fotowoltanika).

wizytawizytawizyta

 

 

 

 

 

 

 Dodaj komentarz