Ayoola Brimmo

Ayoola Brimmo

Ayoola Brimmo jest inżynierem mechaniki z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w obszarze energetyki stosowanej, które wykorzystuje w rozwiązywaniu praktycznych problemów dotykających mieszkańców świata. W swojej pracy naukowo- wdrożeniowej Ayoola stosuje zasady inżynierii mechanicznej w połączeniu z projektowaniem, metodami teoretycznymi oraz symulacjami numerycznymi. W dziedzinie energetyki stosowanej, Ayoola koncentruje się na rozwoju zrównoważonym i miał okazję pracować nad modelem społeczeństwa zrównoważonego

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu