mgr inż. Bartosz Malowaniec

Bartosz Malowaniec – Kierownik projektu

IOŚ-PIB zakład BI (Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych)

Ekspert separacji, odzysku i recyklingu odpadów oraz technologii energetycznych Technicznych Grup Roboczych EU ETV przy Komisji Europejskiej. Kierownik Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych w Instytucie Ochrony Środowiska-PIB w Warszawie. Specjalista w zakresie ochrony środowiska, technologii środowiskowych oraz systemów zarządzania ISO 14001, ISO 9001 oraz ISO17020.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu