dr hab. inż. Jacek W. Kamiński 

dr hab. inż. Jacek W. Kamiński

IOŚ-PIB, Zakład modelowania atmosfery i klimatu; prof. PAN

Zadania w projekcie

  • Prowadzenie i koordynacja prac w ramach zadania 3  Modelowanie zanieczyszczenia powietrza.
  • Przygotowanie danych do symulacji modelem GEM-AQ, nadzór nad obliczeniami scenariusza bazowego oraz 9 scenariuszy związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce.
  • Analiza i wizualizacja  zmian stężeń w stosunku do roku bazowego.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu