Janusz Flasza

Janusz Flasza

Specjalista w zakresie maszyn i napędów elektrycznych oraz OZE z ukierunkowaniem na elektrownie wirtualne.

Zadania w projekcie

  • Koordynator zadania 11 − Koordynacja zadań związanych z: Budową ogólnodostępnego punktu ładowania na terenie Politechniki Częstochowskiej.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu