dr inż. Joanna Strużewska

dr inż. Joanna Strużewska

IOŚ-PIB, Zakład modelowania atmosfery i klimatu; adiunkt WIBHiIŚ Politechniki Warszawskiej.

Zadania w projekcie

  • Prowadzenie i koordynacja prac w ramach zadania 4 – Analizy środowiskowe.
  • Opracowanie i analiza scenariuszy rozwoju elektromobilności w Polsce.
  • Analiza prognozowanych trendów zmian emisji.
  • Opracowanie map stężeń wybranych zanieczyszczeń i ocena narażenia ekosystemów.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu