mgr Marcin Syrzycki

Marcin Syrzycki

IOŚ-PIB zakład BV (Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych)

Specjalista ds. ochrony środowiska, energetyki, ochrony atmosfery i technologii prośrodowiskowych.

Zadania w projekcie

  • Koordynator zadania 6 – Metodyka prowadzenia działań wspierających rozwój elektromobilności.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu