mgr inż. Paweł Durka

mgr inż. Paweł Durka

IOŚ-PIB – Zakład modelowania atmosfery i klimatu (kierownik zakładu)

Zadania w projekcie

  • Prowadzenie i koordynacja prac w ramach zadania 2 – Analizy poziomu emisji.
  • Opracowanie scenariuszy zmian emisji w sektorze transportu.
  • Przygotowanie danych emisyjnych do modelu GEM-AQ dla  scenariusza bazowego oraz 9 scenariuszy związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu