mgr inż. Renata Osiecka

Renata Osiecka

IOŚ-PIB zakład BV (Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych)

Starszy Specjalista Inżynieryjno-Techniczny ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami.

Zadania w projekcie

  • Sekretariat projektu
  • Współudział w zadaniu 7 – Kampania promocyjna

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu